نام کاربری
کلمه عبور

ثبت نام
عضویت در خبر نامه
نام
پست الکترونيکی

خبرنامه سایت همسر

امروز  :  187
كل بازديد  :  2017305
 

براي اينكه خانواده‌اي شاد داشته باشيد در ابراز محبت باهمسرتان رقابت كنيد.

 

3_3 تخمک گذاري و لقاح.

به نام خدا

يک خانم چگونه پس از يک نزديکي، باردار مي شود؟ آيا بدون ورود مايع مني به بدن خانم هم امکان بارداري وجود دارد؟
طي يک نزديکي، هنگامي که آلت تناسلي مرد که به حالت نعوظ در آمده وارد بدن خانم مي شود، درون واژن به انزال مي رسد. با انزال مايع مني درون واژن ريخته مي شود. اين مايع مني حاوي اسپرم است.


 اسپرم ها حاوي يک کپي از ژن هاي آقا هستند، به همراه چند آنزيم که براي ورودشان به درون تخمک لازم است. اسپرم همانطور که در شکل ديده مي شود، داراي يک وسيله حرکتي طناب مانند در انتهاي خود است که تاژک ناميده مي شود. اسپرم با حرکات شلاق مانند مداوم اين تاژک مي تواند حرکت بکند.
در صورتي که دخول انجام شود ولي انزال درون واژن اتفاق نيفتد (اتفاقي که در جلوگيري طبيعي مي افتد)، اسپرمي به دستگاه تناسلي خانم وارد نشده پس لقاحي صورت نمي گيرد.
با يک بار انزال، حدود يک قاشق مرباخوري مايع مني به درون واژن وارد مي شود. درون اين مقدار مايع مني چند ميليون اسپرم وجود دارد. مقداري از اين اسپرم ها لحظاتي پس از انزال از واژن به بيرون ميريزند. مقداري هم به همراه دفع ادرار خانم پس از نزديکي، از بدن خانم خارج مي شوند بدون اينکه کاري انجام بدهند. اسپرم هاي باقيمانده سفر خود به سمت تخمک را شروع مي کنند.
 
با ورود اسپرم به درون واژن، اسپرم به کمک تاژک خود، در جهت بالا و به طرف دهانه داخلي رحم (سرويکس) شروع به حرکت ميکند. دهانه داخلي رحم همانطور که در جلسات قبلي گفته شد، داراي سوراخ بسيار ريزي است که فقط به اسپرم اجازه ورود مي دهد. اسپرم از  اين دهانه هم عبور کرده و به سمت بالاي جسم رحم به حرکت خود ادامه مي دهد.
اسپرم را در همين جا رها کرده و سراغ تخمک مي رويم.
گفتيم که در هر سيکل يک يا چند فوليکول حاوي تخمک، بالغ مي شوند و طي تخمک گذاري از تخمدان بيرون مي افتند. اين تخمک ها که دورن فضاي شکمي و مقابل دهانه لوله هاي فالوپ رها شده اند، توسط لوله هاي فالوپ گرفته مي شوند. همانطور که گفته شد، لوله هاي فالوپ داراي مژک هايي هستند که حرکات زنشي به سمت جسم رحم دارند.

 

تخمک رها شده، درون لوله فالوپ به سمت جسم رحم حرکت مي کند. گفتيم که اسپرم هم از سمت مقابل از واژن به سمت جسم رحم در حال بالا آمدن بود. غالب اوقات اسپرم و تخمک در انتهاي لوله فالوپ و ابتداي جسم رحم به يکديگر مي رسند. حالا اسپرم بايد وارد تخمک بشود تا بتواند با تخمک ترکيب بشود.
دور تا دور تخمک را لايه هاي پروتئيني ضخيمي گرفته است تا از تخمک گرانبها در سفرش از تخمدان ها به جسم رحم، حفاظت بکند. اسپرم براي ورود به تخمک بايد از سد اين لايه پروتئيني غليظ بگذرد.

اسپرم اين کار رابوسيله آنزيم هاي موجود در کلاهک خود انجام ميدهد. در واقع اسپرم بوسيله اين آنزيم ها، تخمک را سوراخ کرده و وارد آن مي شود. براي بارور کردن هر تخمکي فقط يک اسپرم کافي است اما گفتيم که در هر بار انزال ميليون ها اسپرم وارد دستگاه تناسلي خانم مي شوند. حالا چگونه از ورود بقيه اسپرم ها جلوگيري ميشود؟
بعد از ورود اولين اسپرم به درون تخمک، اطراف تخمک بوسيله لايه پروتئيني غليظ ديگري گرفته مي شود که اين لايه پروتيئيني بوسيله هيچ اسپرمي قابل خراب شدن نيست. بنابراين اسپرم هاي بعدي نخواهند توانست وارد تخمک بشوند. طول عمر اسپرم ها يک هفته است ولي فقط تا 48 ساعت قابليت باروري دارد. ولي تخمک 24 و به ندرت 48 ساعت زنده مانده و قابليت باروري دارد. بنابراين اسپرم هايي که نتوانسته اند به تخمک راه پيدا بکنند، درون دستگاه تناسلي خانم مرده و توسط سيستم دفاعي بدن خانم، حذف مي شوند.
گفتيم که درون اسپرم و تخمک يک نسخه کپي از ژن هاي آقا و خانم وجود داشت. اين نسخه هاي ژنتيکي بايد با هم ترکيب شده و نسخه جديد ژنتيکي براي جنين بسازند. اين عمل لقاح نام دارد. اما نسخه هاي ژنتيکي چه هستند؟
تمام صفاتي که هرکدام از ما داريم، مثل رنگ چشم، بلندي قد و جعد موها، همگي بر روي يک سري سلول به نام کروموزوم بصورت کد هايي به نام ژن، نوشته شده اند. در واقع دستور العمل ساختن تمام بخش هاي بدن هرکدام از ما، از روي اين ژن ها گرفته مي شود. صفات يک نوزاد در واقع انتخابي تصادفي از صفات پدر و مادر اوست. گاهي اين انتخاب بر حسب اين است که ژن اين صفت در کدام يک از ايشان قوي تر بوده و بروز بيشتري داشته است.
به تخمک و اسپرم برگرديم. وقتي نسخه ژنتيکي درون اسپرم و تخمک با هم ترکيب شدند، نسخه ژنتيکي جديدي به صورت تصادفي، ساخته مي شود که در واقع همان الگوي ژنتيکي فرزند اين پدر و مادر است. اين سلول جديد حالا تخم نام دارد و جنين را خواهد ساخت. حالا اين تخم که در جسم رحم از ترکيب اسپرم و تخمک ساخته شده است، در يکي از ديواره هاي رحم، در لايه اندومتر که در بالا توضيح داده شد، جايگزين مي شود به اين ترتيب که بافت مخاطي اندومترديواره را سوراخ کرده و درون آن قرار مي گيرد و رشد و تغييرات خود را شروع مي کند.